Mezinárodní konvence o silničním provozu

Irská republika je smluvní stranou:

- Mezinárodní úmluvy pro automobilovou dopravu (Paříž, 1926)

- Úmluvy o silničním provozu (Ženeva, 1949) (s výjimkou příloh 1 a 2; přičemž dále uvádí, že žádné vozidlo (s výjimkou těžkých traktorů) nesmí táhnout víc než jeden přívěs)

Řidičský průkaz

Kategorie vozidel a minimální věk

Kategorie vozidel a minimální věkové hranice pro řidičské průkazy vydávané do 18. ledna 2013:


Kategorie

Vozidlo

Minimální

věk

  A1

Lehké motocykly, nepřesahující 125 ccm nebo 11 kW

 16 let

  A

Motocykly (do 25 kW po dobu 2 let)

 18

  B

Vozidla až pro 8 cestujících s maximální hmotností 3.500 kg

 17

  C  

Pevné nákladní automobily

 18

  C1 

Pick-up nákladní automobily s celkovou hmotností mezi 3.500 kg a 7.500 kg

 18

  D

Autobusy

 21

 D1

Minibusy s kapacitou až 16 míst k sezení pro cestující

 21

 EB  

Osobní automobily s přívěsem

 17

 EC  

Kloubové nákladní automobily

 18

 EC1  

Pick-up nákladní automobily s přívěsem

 18

 ED  

Velké autobusy s přívěsem

 21

 ED1  

Minibusy s přívěsem

 21

 M

Mopedy s maximální rychlostí 45 km/ h a objemem motoru do 50 ccm

 16

 W

Pracovní vozidla, traktory

 16

Kategorie vozidel a minimální věkové hranice pro řidičské průkazy vydávané od 19. ledna 2013:


AM

Mopedy

Lehké čtyřkolky

16 let

A1

Motocykly do 125 ccm, s výkonem až do 11 kW, a poměrem výkonu a hmotnosti do 0,1 kW / kg

Motorové tříkolky do 15 kW

16 let

A2

Motocykly do 35 kW, a poměrem výkonu a hmotnosti 0,2 kW / kg, které nejsou upravené na vyšší než dvojnásobný výkon

18 let

A

Motocykly s nebo bez postranních vozíků

Motorové tříkolky

24

nebo 20 s progresivním přístupem

B

Motorová vozidla do 3,5 t (jiná než motocykly, mopedy, pracovní vozidla nebo traktory), s až 8 místy pro cestující; s přívěsem do 750 kg

čtyřkolky (vyjma uvedených v AM kategorii)

17 let pouze v Irsku

18 let v zahraničí

BE

Vozidla v kat. B + přívěs s celkovou hmotností do 3,5 t

17 let pouze v Irsku

18 let v zahraničí

C        

Vozidla nad 3,5 t, s až 8 místy pro cestující + přívěsy až do 750 kg

21 let
nebo 18 s CPC*

C1     

Vozidla v kat. C, do 7,5 t, s až 8 místy pro cestující + přívěsy až do 750 kg

18 let

CE

Vozidla v kat. C + přívěs nad 750 kg

21 let
nebo 18 s CPC

C1E

Vozidla v kat. C1 + přívěs nad 750 kg, celková hmotnost do 12 t

Vozidla v kat B + přívěsy nad 3,5 t, celková hmotnost do 12 t

18 let

D

Vozidla s více než 8 místy pro cestující + přívěs do 750 kg

24 let
nebo 21 let s CPC

D1

Vozidla v kat. D s až 16 místy pro cestující, s maximální délkou 8 m + přívěs do 750 kg

21 let

DE

Vozidla v kat. D + přívěs nad 750 kg

24 let

nebo 21 let s CPC

D1E

Vozidla v kat. D1 + přívěs nad 750 kg

21 let

W

Pracovní stroje, traktory

16 let

* CPC = test pro profesionální řidiče autobusů a nákladních automobilů

Další informace jsou k dispozici na http://www.rsa.ie/en/RSA/Learner-Drivers/New-Driver-Licensing-Rules-from-January-2013/.

Postup pro získání řidičského průkazu

Žadatelé o řidičský průkaz musí nejprve podat žádost o studentský řidičský průkaz, platný po dobu 2 let. Pro získání tohoto řidičského průkazu je nutné složit teoretické zkoušky, a poté předložit:

· Rodný list

· Lékařské posvědčení vydané očním lékařem

· Lékařské potvrzení

· 2 fotografie

Držitel studentského (dočasného) řidičského průkazu může řídit vozidlo pouze v doprovodu držitele plného řidičského průkazu.

Dočasný řidičský průkaz může být obnoven a v případě, že řidič je již držitelem druhého dočasného řidičského průkazu, může řídit vozidlo bez doprovodu. Nicméně, držitel dočasného řidičského průkazu je povinen požádat o složení řidičských zkoušek, a to před vydáním třetího prozatímního řidičského průkazu, přičemž dokud nesloží zkoušky musí řídit vozidlo pouze v doprovodu zkušeného řidiče, nehledě na skutečnost, zda je on držitelem třetího, nebo dalšího prozatímního řidičského průkazu.

Dopravní prostředky řízené držitelem prozatímního řidičského průkazu musí být označené značkami "L" (červená L na bílém pozadí).

Žádost o řidičské zkoušky musí být zaslána do kanceláře Daňového úřadu motorových vozidel místní městské rady.

Průkaz pro nové obyvatele

Noví státní příslušníci jsou povinni zažádat o irský řidičský průkaz prostřednictvím obecního úřadu. Osoby, převádějící trvalé bydliště ze zemí EU do Irska, mohou vyměnit svůj řidičský průkaz za irský, bez nutnosti podstoupit řidičské zkoušky.

Irsko také podepsalo vzájemnou dohodu s: Austrálií, Gibraltarem, Guernesey, Islandem, ostrovem Man, Japonskem, Jersey, Lichtenštejnskem, Novým Zélandem, Norskem, Jihoafrickou republikou, Jižní Koreou, Švýcarskem a Tchaj-wanem. Držitelé řidičských průkazů vydaných v těchto zemích mohou vyměnit svůj řidičský průkaz za irský, bez nutnosti podstoupit řidičské zkoušky.

Vydaný Irský řidič

Registrační značky a čísla

Registrační formality

Registrační daň za vozidla "VRT" je splatná při registraci motorových vozidel u finančního úřadu. V případě nového vozidla zakoupeného mimo Irsko, musí majitel předložit osvědčení o shodě nebo národní Certifikát o schválení typu získaný od prodejce nebo výrobce. Viz. sazby, uvedené v kapitole, týkající se silniční daně.

Osvědčení o registraci je odesláno během několika dnů po úhradě VRT.

Registrační značky

Registrační číslo se skládá ze dvou čísel označujících rok, ve kterém bylo vozidlo registrováno, dvou písmen na základě zkratky názvu kraje, a pořadového čísla s počtem do pěti číslic. Přední a zadní značky se skládají z černých znaků na bílém reflexním pozadí.

Rejstříkové značky, založené na názvu kraje:


 Carlow County

CW

 Louth County

LH

 Cavan County

CN

 Mayo County

MO

 Clare County

CE

 Meath County

MH

 Cork County and City

C

 Monaghan County

MN

 Donegal County

DL

 Offaly County

OY

 Dublin City and County

D

 Roscommon County

RN

 Galway County and City

G

 Sligo County

SO

 Kerry County

KY

 Tipperary N.R. County

TN

 Kildare County

KE

 Tipperary S.R. County

TS

 Kilkenny County

KK

 Waterford City

W

 Laoighis County

LS

 Waterford County

WD

 Leitrim County

LM

 Westmeath County

WH

 Limerick City

L

 Wexford County

WX

 Limerick County

LK

 Wicklow County

WW

 Longford County

LD

Navíc, registrační značky vozidel, poprvé registrovaných po 1. lednu 1991 musí zahrnovat celý název města nebo kraje registrace v irštině, výše uvedené registrační číslo, vlajku EU a rozlišovací znamení IRL.

V Irské republice jsou vydávané dočasné registrační značky v sérii ZZ, v případě dočasně dovážených vozidel na něž se nevztahuje osvědčení o registraci (viz. kapitola "Registrace dočasně dovezených vozidel").

Obnovení registrace

Obnova zápisu není nutná.

Registrační číslo vozidlu zůstává, do konce životnosti, zničení nebo trvalého vyřazení. Není povoleno převádět registrační číslo na jiné vozidlo.

Dohledávání majitele vozidla

V případě nehody, která byla hlášena v Garda Siochana (policie), lze získat úplné informace na adrese:

The Commissioner

Garda Siochana

Phoenix Park

Dublin, 8

Je nezbytné uvědomit příslušné orgány a doložit důvody pro vyžadování těchto informací. Žádost lze podat prostřednictvím autoklubu AAI.

Rozlišovací značky

Rozlišovací značka vozidel registrovaných v Irské republice, cirkulujících v zahraničí je IRL.

Silniční daně

Roční silniční daň

2014 silniční daň – Sazby

 

U vozidel registrovaných od července 2008, je "VRT" založena na míře emisí a hodnotě vozu:


Emise CO2 

Splatné procento z hodnoty vozu

od 0 g  km až 80 g/ km

Minimálně 14% nebo 280 EUR

více než 80 g/ km až 100 g/ km

Minimálně 15% nebo 300 EUR

více než 100 g/ km až 110 g/ km

Minimálně 16% nebo 320 EUR

více než 110 g/ km až 120 g/ km

Minimálně 17% nebo 340 EUR

více než 120 g/ km až 130 g/ km

Minimálně 18% nebo 360 EUR

více než 130 g/ km až 140 g/ km

Minimálně 19% nebo 380 EUR

více než 140 g/ km až 155 g/ km

Minimálně 23% nebo 460 EUR

více než 155 g/ km až 170 g/ km

Minimálně 27% nebo 540 EUR

více než 170 g/ km až 190 g/ km

Minimálně 30% nebo 600 EUR

více než 190 g/ km až 225 g/ km

Minimálně 34% nebo 680 EUR

více než 225 g/ km

Minimálně 36% nebo 720 EUR

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách "Irské daňové a celní správy":

http://www.revenue.ie/en/tax/vrt/vrt-guide.html

Viz také:

http://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_to_ireland/coming_to_live_in_ireland/

Vyjma této daně, je třeba uhradit poplatek za první registraci motorového vozidla uvedeného v kapitole "DPH a ostatní daně".

Doklady související s platbou

Je třeba předložit osvědčení o registraci a pojistný certifikát. Od 2. ledna 2014 je třeba také třeba uhradit VRT a předložit Formulář o nákupu vozidla - "VRTPD1" nebo "VRTPD2" (lze stáhnout z výše uvedených internetových stránek).

Technické prohlídky

Veškerá vozidla, starší 4 let, musí podstoupit technickou kontrolu ve schváleném zkušebním středisku. Zkoušky se provádějí každé 2 roky.

Internetový magazín Žena v autě vydává vydavatelství Srdce Evropy s.r.o., Bořivojova 17, Praha 3, Tel. : +420 222 726 364 | Napište nám | Redakce | Cookies | Ochrana osobních údajů © 2018