Osobní dokumenty a délka pobytu

Cestující přijatí na základě předložení průkazu totožnosti

Státní příslušníci následujících zemí mohou vstoupit do Irské republiky za účelem pobytu na dobu až 3 měsíců s platným průkazem totožnosti nebo cestovním pasem:


Rakousko

Řecko

Norsko

Belgie

Maďarsko

Polsko

Bulharsko

Island

Portugalsko

Chorvatsko*

Itálie

Rumunsko

Kypr

Lotyšsko

San Marino

Česká republika

Lichtenštejnsko

Slovensko

Dánsko

Litva

Slovinsko

Estonsko

Lucembursko

Španělsko

Finsko

Malta

Švédsko**

Francie

Monako

Švýcarsko

Německo

Nizozemsko

Velká Británie***

* průkaz totožnosti vydaný po 1. lednu 2003

** Švédská právní úprava stále vyžaduje po švédských státních příslušnících povinnost vlastnit platný cestovní pas při cestě do nebo ze země mimo schengenský prostor

*** Britští státní příslušníci potřebují při příchodu přímo z Velké Británie a Severního Irska, pouze doklad totožnosti

Držitelé britských pasů označených slovy "Britský občan (zámoří)" nebo "Občan britského zámořského území" nepotřebují víza.

Cestující přijatí na základě předložení pasu bez nutnosti víza

Státní příslušníci následujících zemí mohou navštívit Irsko na dobu 3 měsíců s platným cestovním pasem bez víza:


Andorra

Guyana

Paraguay

Antigua & Barbuda

Honduras

Samoa

Argentina

Hong Kong (SAR)

Srbsko*

Austrálie

Izrael

Seychelly

Bahamy

Japonsko

Singapur

Barbados

Kiribati

Šalamounovy ostrovy

Belize

Korea (Jižní)

Jižní Afrika

Bolívia

Lesotho

Sv. Kitts & Nevis

Botswana

Macao (SAR)

Sv. Lucie

Brazílie

Makedonie (FYROM)*

Sv. Vincent & Grenadiny

Brunej

Malawi

Svazijsko

Kanada

Malajsie

Tchaj-wan

Chile

Maledivy

Tonga

Kostarika

Mauritius

Trinidad & Tobago

Dominikánská republika

Mexiko

Tuvalu

El Salvador

Černá Hora*

USA

Fidži

Nauru

Uruguay

Grenada

Nový Zéland

Vanuatu

Guatemala

Nikaragua

Vatikán

Panama

Venezuela

* pouze pasy s biometrickými údaji

Státní příslušníci z výše uvedených zemí se mohou, za účelem prodloužení pobytu, obrátit na orgán Garda National Immigration Bureau (GNIB):

Garda National Immigration Bureau (GNIB)

13-14 Burgh Quay

Dublin 2

Tel.: +353 1 666 9100/1

e-mail: gnib_dv@garda.ie

Program zrušení vízové povinnosti

Někteří návštěvníci, kteří mají vízum platné pro Spojené království, mohou navštívit Irsko na základě zvláštního bezvízového programu. Musí být držiteli obecného víza pro Velkou Británii - typ "C" - a musí jim být uděleno povolení k pobytu ve Spojeném království na dobu 180 dní. Za těchto podmínek mohou navštívit Irsko na dobu 90 dnů nebo po platnosti víza pro Velkou Británii, podle toho, které období je kratší. Země, na které se tento program vztahuje, jsou:


Bahrajn

Kuvajt 

Saudská Arábie

Bělorusko

Černá Hora

Srbsko

Čína

Omán

Turecko

Indie

Katar

Spojené Arabské Emiráty

Kazachstán

Rusko

Ukrajina

Uzbekistán

Platnost pasu

Pasy státních příslušníků zemí EHP (Evropského hospodářského prostoru) a Švýcarska musí být platné při vstupu do Irska. V případě ostatních státních příslušníků je důrazně doporučeno vlastnictví cestovního pasu s platností na dobu nejméně 6 měsíců od data vstupu.

Nezletilí

Nezletilé osoby do 16-ti let nepotřebují samostatné vízum, jsou-li zapsány v pasu rodičů; však musí být doprovázeni jedním z rodičů.

Cestující, po kterých je vyžadováno předložení pasu a vízum

Státní příslušníci jiných zemí, než uvedených výše potřebují vízum.

<

Zdravotní předpisy a bezpečnostní opatření

Nejsou v platnosti žádné požadavky na očkování pro mezinárodní cestovatele.

Bezpečnost

V Irsku se nevyskytují žádné specifické problémy. Nicméně, návštěvníkům je doporučena standardní obezřetnost ve věci krádeží zavazadel a kapesních krádeží. K většině krádeží dochází v obchodních centrech Dublinu, v hospodách, ve veřejné dopravě a v mládežnických ubytovnách (hostely).

K dispozici je speciální služba pro turisty, kteří se stali obětí trestného činu:

Irish Service Tourist Assistance (ITAS)

6-7 Hanover Street East

Dublin 2

Tel.: 1890 365 700

Tel.: +353 1 661 0562

Fax: +353 1 661 0462

e-mail: info@itas.ie

Internet: http://itas.ie/

Povolený bezcelní dovoz

Zboží dovážené pro neobchodní účely v zavazadlech může být dováženo bezcelně a bez daně v množství uvedeném.

Nejsou v platnosti žádná omezení pro dovoz zboží s hrazenou daní, zakoupeného v jiné zemi EU za předpokladu, že toto zboží je určeno pro osobní potřebu dovozce. Nicméně celní orgány mají stanoveny pevné orientační limity pro dovoz alkoholu a tabáku. Nad rámec těchto limitů musí být dovozce schopen prokázat, že tyto výrobky jsou určené pro jeho osobní potřebu.


Zboží s uplatňovanou a zaplacenou daní v rámci EU (orientační limit)

Zboží zakoupené mimo EU

Tabákové výrobky*

cigarety

800 nebo

200 nebo

doutníčky

400 nebo

100 nebo

doutníky

200 nebo

50 nebo

tabák

1 kg

250 gramů

Alkoholické nápoje*

přes 22°

10 litrů nebo

1 litr nebo

do 22°
(alkoholizované víno)

20 litrů

2 litry

víno

90 litrů

4 litry

pivo

110 litrů

16 litrů

Palivo

---

Do jednoho motorového dopravního prostředku, palivo obsažené v běžné nádrži a množství paliva nejvýše 10 litrů v přenosné nádobě

Jakékoli jiné zboží včetně parfémů, kávy nebo čaje

Bez limitu

Až do hodnoty 430 Eur pro cestující letecké a námořní dopravy (215 pro osoby mladší 15-ti let)

* Cestující mladší 16-ti let nesmí dovážet tabák a alkohol zakoupený v rámci EU; cestující mladší 17-ti let nesmí dovážet tabák a alkohol zakoupený v jakékoliv zemi mimo EU

DPH a spotřební dani pro země EU podléhají následující země: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko (vyjma Aland), Francie (včetně Monaka), Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie (včetně San Marina), Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko (vyjma Kanárských ostrovů), Švédsko a Spojené království (vyjma Gibraltaru nebo Normanských ostrovů).

Pozn.: Bezcelní zboží již není k dispozici na cestách v rámci EU.

Návštěvníci, kteří přijedou z členského státu EU přes země (nebo oblast) mimo EU, mohou dovážet běžné množství tabáku a alkoholu, získané v zemích EU, a navíc množství bezcelně povolené ze zemí, které nejsou členy EU. Nicméně musí být schopni předložit doklad o nákupu, a uhradit clo a daň za zboží ze zemí EU.

Osobní věci

Mezinárodní celní úmluvy pro cestování

Irsko je smluvní stranou Úmluvy o celních úlevách pro turistiku (New York 1954).

Věci osobní potřeby

Osobní majetek může být dočasně dovezen bezcelně návštěvníky za předpokladu, že je v souladu se společenským postavením dovozce a je určen pro osobní a soukromé použití.

V případě cenných předmětů, může celní úřad v místě příletu požadovat zálohu, která by pokryla poplatky za předměty. Tato záloha je vratná za předpokladu, že předměty a potvrzení úhradě zálohy jsou doložené při opětovném vývozu celnímu úřadu.

Potraviny, dovážené v malém množství v zavazadlech návštěvníka, které jsou určené pro jeho osobní potřebu, jsou přijaté bez nutnosti úhrady cla nebo dovozní licence, je-li nezbytná. Nicméně dovoz masných a mléčných výrobků je zakázán, viz. kapitola "Omezený či zakázaný dovoz/ vývoz“.

Sportovní vybavení

Následující položky mohou být dováženy bez formalit:

· Jeden párů lyží

· Jeden surf

· Jedna kanoe nebo malá loď

· Dvě tenisové rakety

· Rybářské potřeby

· Horolezecké vybavení

· jedno jízdní kolo

· Jeden stan a kempování vybavení

Sportovní pistole, pušky a střelivo mohou být dováženy pouze se svolením irských úřadů. Dovozce je povinen získat certifikát pro střelné zbraně. Osvědčení vydaná mimo Irsko nejsou přijatelná. Certifikáty pro střelné zbraně nemohou být vydány osobám mladším 16-ti let. Viz. kapitola "Omezený či zakázaný dovoz/ vývoz“.

Pravidla pro zvířata

Kočky a psi

Pet Passport EU se používá k pokrytí nákladů na pohyb domácích zvířat (kočky, psi a fretky) mezi členskými státy EU a sousedními zeměmi s podobným statusem proti vzteklině, tj.:


Andorra

Francie**

Litva

San Marino

Rakousko

Německo

Lucembursko

Slovensko

Belgie

Gibraltar

Malta

Slovinsko

Bulharsko

Řecko

Monako

Španělsko****

Chorvatsko

Maďarsko

Nizozemsko

Švédsko

Kypr

Island

Norsko

Švýcarsko

Česká republika

Itálie

Polsko

Velká Británie

Dánsko*

Lotyšsko

Portugalsko***

Vatikán

Estonsko

Lichtenštejnsko

Rumunsko

Finsko

* Včetně Grónska a Faerských ostrovů

** Včetně Francouzské Guyany, Guadeloupe, Martiniku, Réunionu

*** Včetně Azorských ostrovů a Madeiry

**** Včetně Kanárských ostrovů

Domácí zvířata musí být čipovaná a očkovaná proti vzteklině. Očkování proti vzteklině musí být aplikováno nejméně 21 dní před příjezdem do Irska. Domácí zvířata bez mikročipu, která byla opatřena identifikačním tetováním, aplikovaným před 3.7. 2011 mohou i nadále cestovat v rámci EU a to do té doby, dokud je tetování dobře čitelné.

Zvláštní podmínky týkající se tasemnic

Čtyři členské státy v současné době požadují „bez-tasemnicový“ status týkající se dovážených zvířat:

Finsko

Irsko

Malta

Norsko

Spojené království

Pes importovaný z každého členského státu, který není na seznamu výše, musí před příjezdem podstoupit léčbu proti tomuto parazitu. Podrobnosti o léčení je pak třeba uvést veterinářem v pet passportu (pasu pro domácí mazlíčky). Ošetření musí být provedeno v období od pěti dnů (120 hodin) do 24 hodin před příjezdem do Irska.

Domácí zvířata vstupující z jiné země

Je třeba vzít na vědomí, že domácí zvířata vstupující ze zemí, které nejsou uvedené výše, mohou cestovat pouze prostřednictvím v Irsku schválenou leteckou společností a na schválených trasách. Seznam všech schválených leteckých společností a tras je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zemědělství - http://www.agriculture.gov.ie.

Pro domácí zvířata vstupující z jiné země existují dvě možnosti. Pokud je zvíře ze země, uvedené níže, musí být doprovázené potvrzením o očkování proti vzteklině, veterinárním osvědčením a ošetřením proti tasemnici (v případě psů):


Antigua & Barbuda 

Britské Panenské ostrovy

Malajsie

Sv. Lucie

Argentina 

Kajmanské ostrovy

Mauritius

Sv. Pierre & Miquelon 

Aruba 

Kanada

Mayotte

Sv. Vincent & Grenadiny 

Ostrov Ascension

Chile

Mexiko

Singapur

Austrálie

Falklandy

Montserrat

Tchaj-wan

Bahrajn

Fidži

Nizozemské Antily

Trinidad & Tobago

Barbados 

Francouzská Polynésie

Nová Kaledonie

Spojené Arabské Emiráty

Bělorusko

Hong Kong

Nový Zéland

USA 

Bermudy

Jamajka

Rusko

Vanuatu 

Bosna a Hercegovina 

Japonsko

Sv. Helena

Wallis & Futuna 

Sv. Kitts & Nevis 

Domácí zvířata, cestující z jiných zemí, než uvedených výše, musí být očkovaná proti vzteklině. Současně musí být proveden krevní rozbor, a to alespoň 30 dní po aplikaci očkování a 3 měsíce po příjezdu zvířete, za účelem potvrzení účinnosti vakcíny. Tato zkouška musí být provedena ve schválené laboratoři (seznam schválených laboratoří je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zemědělství). Psi musí podstoupit léčbu proti tasemnici. Všechna domácí zvířata musí být doprovázena veterinárním osvědčením a při příjezdu musí projít karanténou ve schválených prostorách.

Určité typy psů, zejména bojová plemena jako bulldog a bulteriér, musí být pod přísnou kontrolou. Za všech okolností, na veřejných místech, musí být tito psi na vodítku a musí být vedeni osobou starší 16-ti let. Musí být rovněž opatřeni náhubkem a nosit obojek nesoucí jméno a adresu jejich majitele. Nedodržení těchto předpisů být postiženo vysokou pokutu a/ nebo zabavením psa.

Ostatní zvířata a ptáci

Na dovoz ptáků nehledě na zemi původu, je požadována licence vydaná ministerstvem zemědělství, potravinářství a plavby. Nicméně, pro dovoz papoušků, nehledě na zemi původu, je nutná licence vydaná společně ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem zemědělství.

Adresa pro další informace

Department of Agriculture

(Ministerstvo zemědělství)

Veterinary Section

(Veterinární sekce)

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

Tel.: +353 1 607 2000

e-mail: info@agriculture.gov.ie

Internet: http://www.agriculture.gov.ie

Import/ Export of Cats and Dogs

(Dovoz/ vývoz koček a psů)

Tel.: +353 1 607 2827

Fax: + 353 1 607 2843

e-mail: Pets@agriculture.gov.ie

Omezený či zakázaný dovoz/vývoz

Omezený dovoz

Střelné zbraně

Obyvatelé EU musí být držiteli evropského zbrojního pasu, EFP, a za účelem získání povolení se musí obrátit na Ministerstvo spravedlnosti a rovnosti, nebo Gardu a poskytnout kompletní informace o účelu své návštěvy, místo pobytu, atd.

Další informace jsou k dispozici: http://www.justice.ie

Náhradní díly

 

Pokud je pro hostující motoristy nezbytné dovážet náhradní díl, který se nedá zajistit v Irské republice, mohou se obrátit na autoklub AAI.

Maso/ ryby

 

Dovoz masa a masných výrobků z členských států EU a z Andorry, Lichtenštejnska, Norska, San Marina a Švýcarska je povolen.

Další informace:

http://europa.eu/travel/shop/index_en.htm

Živé ryby a měkkýši mohou dovážet pouze registrovanými dovozci.

Rostliny

 

Některé rostliny musí být opatřeny rostlinolékařským pasem.

Dovoz dřeva a kůry je zakázán.

Další informace jsou k dispozici na adrese:

Ministerstvo zemědělství

Zemědělství dům

Kildare Street

Dublin 2

Tel.: +353 1 607 2000

Tel.: 1890 200 510 (místní)

e-mail: info@agriculture.gov.ie

internet: http://www.agriculture.gov.ie

Zakázaný dovoz

Zakázané předměty:

· nebezpečné léky

· ruční zbraně, jako paralyzéry, CS plynový sprej, pepřový sprej

· útočné zbraně, jako jsou vystřelovací nože, boxery, čepele ve vycházkových holích atd.

· munice

· výbušniny

· ohňostroje

· padělané peníze

· nemravná a obscénní literatura

· papoušci a ptáci podobných druhů

· ohrožené druhy

· včely

· radarové detektory

Vývozní omezení

Vývoz archeologických předmětů a obrazů (malby, kresby, atd.) musí být kryta licencí vydanou Ministerstvem školství.

Vývoz nebezpečných drog je zakázán, s výjimkou vývozu na základě licence udělené ministerstvem zdravotnictví.

Střelné zbraně mohou být vyvezeny pouze s předchozím souhlasem vrchního inspektora orgánu Garda Siochana v místě, kde byla držena v Irsku.

Adresa pro více informací

Příjem

Irská daňová a celní správa

Internet: http://www.revenue.ie

Další informace

Pracovníci celní správy jsou k dispozici na letištích a přístavech, tedy v místech vstupu / výstupu návštěvníků.

Na hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou nejsou žádné pravidelné celní kontroly – oba státy jsou členy Evropské unie. Každá cesta, která není fyzicky blokována může být použita k překročení hranic. Namátkové kontroly prováděné jsou, ale ne nutně na hraničních přechodech.

Internetový magazín Žena v autě vydává vydavatelství Srdce Evropy s.r.o., Bořivojova 17, Praha 3, Tel. : +420 222 726 364 | Napište nám | Redakce | Cookies | Ochrana osobních údajů © 2018