Nákup a prodej vozidel

Návštěvníci mohou zakoupit motorové vozidlo v Irsku bez nutnosti úhrady registrační daně z motorových vozidel s následným vývozem vozidla do země mimo EU. Vozidlo může být přijato do místa vývozu v rámci "obchodních registračních značek" nebo „ZZ“ registračních značek (dočasné registrační značky). Viz. také kapitoly "DPH a ostatní daně" a "Řidičský průkaz".

Vrácení dph při vývozu

Cestující ze zemí mimo EU, kteří navštívili Irsko a Irští státní příslušníci, nebo státní příslušníci zemí EU, kteří opouštějí území EU, aby se usídlili mimo EU na dobu nejméně 12 měsíců, mohou podat žádost o vrácení daně z přidané hodnoty na předměty zakoupené v Irsku.

Irské orgány neukládají nižší limit pro vrácení DPH. Žadatelé o návratné DPH musí prokázat pobyt v zemi mimo EU, stejně jako jsou povinni doložit účtenky/ faktury pro zakoupené zboží.

Zboží musí být vyvezeno do 3 měsíců od jeho zakoupení. Při odchodu ze země jsou cestující povinni předložit účtenky a nechat je označit celním úřadem. V případě jednotlivých položek v hodnotě 635 EUR nebo více, přezkoumají celní orgány předloženou dokumentaci prohlédnou předměty. Položky v hodnotě 2.000 EUR nebo více, musí být předložené k celnímu řízení. Účtenky jsou pak odeslány zpět prodejci, kteří jsou povinni vrátit DPH na kupujícímu do 25-ti dnů.

V místech, kde je zboží zakoupené v obchodech označených znakem „Global Refund Tax Free Shopping“, může být návrat DPH proveden přímo v pobočce v Dublinu a na letišti Shannon,oproti potvrzení účtenek celními orgány. Viz také internetové stránky "Global Refund": http://www.globalrefund.com

Komerční přeprava osob a nákladní doprav

Osobní přeprava

Členské státy EU

Nejsou nutné žádné speciální dokumenty.

Ostatní země

Komerční osobní vozidlo nesmí být použito k přepravě osob za úplatu nebo odměnu, jiné než:

· přeprava osob, které jsou na palubě vozidla při vstupu do republiky, nebo

· přeprava osob, s konečnou destinací v zahraničí

s výjimkou licencí.

Nicméně, vozidla mohou být použita pro přepravu osob mezi místy v rámci republiky, pokud jde o osoby jejichž hlavní místo pobytu je v zahraničí, za předpokladu, že jsou přepravovány v rámci a v souladu s licencí vydané ministerstvem dopravy.

Přeprava zboží

Členské státy EU

Nejsou nutné žádné speciální dokumenty.

Ostatní země

Není-li stanoveno jinak v rámci dvoustranných dohod, jsou nutné licence silniční dopravy pro dočasný dovoz užitkových vozidel vlastněných a registrovaných v zahraničí, ať už naložených nebo nenaložených.

Formuláře žádosti o povolení jsou k dispozici prostřednictvím:

Department of Transport, Tourism and Sport

(Odbor dopravy, cestovního ruchu a sportu)

44 Kildare Street

Dublin 2

Tel.: + 353 1 670 7444

e-mail: info@dttas.ie

Irsko akceptuje karnety TIR pro dočasně dovezené zboží, přepravované ve schválených silničních vozidlech nebo přepravních jednotkách ze zemí, které nejsou členy EU.

Adresa pro více informací

Další informace, týkající se vydávání a používání karnetů TIR v Irsku lze získat od zaručujícího se sdružení:

 

Irish Road Haulage Association - IRHA

(Asociace irských autodopravců)

Suite 6, Gowna Plaza

Brecetown Business Park

Clonee

Co. Meath

Tel.: +353 1801 3380

Fax: +353 1 825 3080

e-mail: info@irha.ie

Internetový magazín Žena v autě vydává vydavatelství Srdce Evropy s.r.o., Bořivojova 17, Praha 3, Tel. : +420 222 726 364 | Napište nám | Redakce | Cookies | Ochrana osobních údajů © 2018