Mezinárodní konvence o silničním provozu

Ustanovení následujících mezinárodních úmluv se vztahují na Kypr:

- Mezinárodní úmluva o silniční dopravě (Paříž, 1926)

- Úmluva o silničním provozu (Ženeva, 1949) (s výjimkou příloh 1 a 2)

Řidičský průkaz

Kategorie vozidel a minimální věk

Řidiči všech motorových vozidel včetně mopedů, musí být držiteli řidičského průkazu.

Kategorie a minimální věkové hranice platné pro řidičské průkazy vydané před lednem 2013:


moped

Minimální věk: 17

A1

- lehké motocykly bez postranního vozíku s motorem do 125 ccm a do 11 kW

Minimální věk: 18

 A

- motocykl do 25 kW

Minimální věk: 18

- motocykl bez omezení výkonu

Minimální věk: 21

 B1

- lehká vozidla se 3 nebo 4 koly (čtyřkolky, minikáry) maximální pohotovostní hmotnost 550 kg

Minimální věk: 18

 B

- motorová vozidla nepřesahující 3.500 kg s až 9 místy včetně řidiče; s přívěsem do 750 kg

- soupravy vozidel skládající se motorového vozidla v kat. B a přívěsu, a to až do celkové hmotnosti 3.500 kg, přičemž maximální hmotnost přívěsu nepřesahuje nezatíženou hmotnost tažného vozidla

Minimální věk: 18 (nebo 17,5 pro řidiče studenty)

B

Minimální věk: 18 (nebo 17,5 pro řidiče studenty)

B+E

- kombinace motorového vozidla kat. B a přívěsu nad 750 kg; tato kombinace nemůže být řízena řidičským průkazem kat. B

Minimální věk: 18

C1 

- motorová vozidla mezi 3.500 a 7.500kg, s až 9 místy včetně řidiče; s přívěsem do 750 kg

Minimální věk: 18

C1+E

- kombinace motorového vozidla kat. C1 a přívěsu nad 750 kg; součet hmotností nepřesahuje 12,000 kg, přičemž maximální hmotnost přívěsu nepřesahuje nezatíženou hmotnost tažného vozidla

Minimální věk: 18

- motorová vozidla nepřesahující hmotnost 3.500 kg s až 9 místy včetně řidiče; s přívěsem do 750 kg

Minimální věk: 18

C+E

- kombinace motorového vozidla kat. C a přívěsu nad 750 kg

Minimální věk: 18

D1 

- motorová vozidla pro přepravu cestujících s více než 9 místy, ale ne více než 17 místy, včetně řidiče; s přívěsem do 750 kg

Minimální věk: 21

D1+E

- kombinace motorového vozidla kat. D1 a přívěsu nad 750 kg; součet hmotností nepřesahuje 12.000 kg, přičemž maximální hmotnost přívěsu nepřesahuje nezatíženou hmotnost tažného vozidla, přívěs nesmí být použit pro přepravu cestujících

Minimální věk: 21

D

- motorová vozidla pro přepravu osob s více než 9 místy, včetně sedadla řidiče; s přívěsem do 750 kg

Minimální věk: 21

D+E

- kombinace motorového vozidla kat. D a přívěsu nad 750 kg

Minimální věk: 21

Kategorie a minimální věkové hranice pro licence vydané po lednu 2013:


Kategorie

Popis

Minimální věk

AM

Mopedy - 2 nebo 3 kolová vozidla s maximální konstrukční rychlostí více než 25 km/ h a ne více než 45 km/ h

Lehké čtyřkolky s hmotnosti nepřesahující 350 kg, s minimální konstrukční rychlostí více než 25 km/ h a ne více než 45 km/ h

17

A1

Lehké motocykly s motorem do 125 ccm s výkonem do 11 kW Motorizované tříkolky s motorem do 125 ccm s výkonem do 15 kW

18 (17,5 pro řidiče studenty)

A2

Motocykly do 35 kW

20 (řidič je držitelem řidičského průkazu A1 po dobu 2 let)

A

Motocykly nad 35 kW

Motorové tříkolky nad 15 kW

24 (22 - řidič je držitelem řidičského průkazu A2 po dobu 2 let)

B

Motorová vozidla nepřesahující 3500 kg s až 9 místy včetně řidiče; s přívěsem do 750 kg

18 (17,5 pro řidiče studenty)

B+E

Kombinace motorového vozidla kat. B a přívěsu, a to až do celkové hmotnosti 3500 kg, kde maximální hmotnost přívěsu nepřesahuje nezatíženou hmotnost tažného vozidla; vč. „automatů“

18 (17,5 pro řidiče studenty)

C1

Motorová vozidla přesahující mezi 3.500 kg a 7.500kg s až 9 místy včetně řidiče; s přívěsem do 750 kg

18

C1+E

Kombinace motorového vozidla kat. C1 a přívěsu nad 750 kg, s kombinovanou celkovou hmotností nepřesahující 12.000 kg

18

C

Velká nákladní vozidla nad 3.500 kg; s přívěsem do 750 kg

21

C+E

Kombinace motorového vozidla kat. C a přívěsu nad 750 kg

21

D1

Motorová vozidla pro přepravu cestujících s více než 9 místy, ale ne více než 17 místy včetně řidiče, s maximální délkou nepřesahující 8 m; s přívěsem do 750 kg

21

D1+E

Kombinace motorového vozidla kat. D1 a přívěsu nad 750 kg, s celkovou hmotností nepřesahující 12.000 kg

21

D

Motorová vozidla pro přepravu cestujících s více než 9 místy, včetně řidiče; s přívěsem do 750 kg

24

D+E

Kombinace motorového vozidla kat. D s přívěsem nad 750 kg

24

Postup pro získání řidičského průkazu

Žadatel o řidičský průkaz musí složit ústní zkoušku ze silničního provozu a dopravních značek. Následně mu je vydán studentský řidičský průkaz, přičemž následuje absolvování autoškoly s licencovaným instruktorem a povinnost splnit řidičské zkoušky.

Průkaz pro nové obyvatele

Po 6 měsících si mohou noví obyvatelé vyměnit svůj zahraniční řidičský průkaz za kyperský, aniž by podléhali povinnosti řidičské zkoušky, a to pokud je žadatel z evropské země, nebo z jedné z 17-ti zemí, se kterými uzavřel Kypr dohodu.

Doba platnosti národního řidičského průkazu

Řidičské průkazy jsou vydávány zástupcem Registru motorových vozidel, Živnostenského úřadu v Nikósii. Pro uchazeče do 65-ti let stojí řidičský průkaz 40 EUR a je platný do jeho 70. narozenin. Pro uchazeče starších 65-ti let je řidičský průkaz zdarma. Uchazeči starší 70-ti let musí doložit osvědčení o zdravotní způsobilosti.

Model národního řidičského průkazu

Kyperský národní řidičský průkaz vydávaný od ledna 2013 odpovídá modelu EU.

Model mezinárodního řidičského průkazu

Mezinárodní řidičské průkazy odpov

Registrační značky a čísla

Registrační formality

Všechna motorová vozidla musí být registrována u zástupcem Registru motorových vozidel, Živnostenského úřadu, na následující adrese:

Road Transport Department - Registrar of Motor Vehicles

(Silniční Odbor dopravy - Registr motorových vozidel)

17 Vasileos Pavlou

2412 Nikósie

Tel.: +357 22 807 100

Fax: +357 22 354 030

e-mail: roadtransport@rtd.mcw.gov.cy

Internet: http://www.mcw.gov.cy

Registrační daň je splatná a je vypočtena na základě:

- velikost motoru vozidla

- emise výfukových plynů

- velikost motoru vozidla (certifikát o shodě EU)

Registrační značky

Osobní automobily: registrační značky vydávané od června 2013 jsou bílé s černými znaky. Obsahují evropský symbol na levé straně s rozlišovacím znakem CY, spolu s měsícem a rokem první registrace.

Registrační značky vydávané před červnem 2013 jsou žluté vzadu a bílé vpředu, s černými znaky

Pronajatá vozidla: červené registrační značky

Taxi: žluté registrační značky

Automobily mají jednu poznávací značku vpředu a jednu vzadu. Motocykly mají jednu poznávací značku na zadní straně.

Obnovení registrace

Registrační číslo je platné po celou dobu životnosti vozidla.

Dohledávání majitele vozidla

Majitele vozidla registrovaného na Kypru lze sledovat prostřednictvím zástupce Registru motorových vozidel, Živnostenského úřadu, Nikósie. Žadatelé o informace by měli uvést svůj důvod, proč vyžadují jméno a adresu majitele a uvést registrační číslo vozidla. Klubům, které jsou členy AIT / FIA je doporučeno provádět podobné žádosti přes kyperský autoklub CAA.

Rozlišovací značky

Rozlišovací značka pro Kypr v mezinárodní dopravě je "CY".

Silniční daně

Roční silniční daň

Od ledna 2014 se silniční daň liší podle úrovně emisí CO2. Vozidla registrovaná před tímto datem nejsou zahrnuta do nového systému, ale jejich majitel musí zaplatit dodatečnou daň v závislosti na velikosti motoru.

Úrovně emisí CO2 vozidla

- do 120 g / km ……. 0,5 EUR za gram

- 120 - 150 ……..….. 3

- 150 - 180 ……....… 3

- nad 180 ……..……. 8

Sazby pro rok 2013 pro automobily a malé dodávky jsou uvedené níže pouze jako vodítko - jsou vypočteny na základě velikosti motoru vozidla.


Kapacita motoru (cc)

Přizpůsobení*

do 1450

1451 - 1650

1651 - 2050

2051 - 2250

2251 - 2650

2651 a více

Osobní automobily

Viz. níže

10 - 62 EUR

87 - 99 EUR

198 - 246 EUR

297 - 326 EUR

443 - 521 EUR

521 EUR

Dodávky

Viz. níže

10 - 62 EUR

87 - 99 EUR

198 - 246 EUR

297 - 299 EUR

299 EUR

299 EUR

* Ceny uvedené výše jsou upravené podle:

- Emise znečištění - přizpůsobení -30% až +20% v závislosti na emisích CO2 vozidla

- EU prohlášení o shodě - sleva 30% na 5% v závislosti na velikosti motoru

Doklady související s platbou

Následující dokumenty by měly být předloženy pro každé prodloužení registrace:

· potvrzení o vypršení silniční daně

· osvědčení o registraci

· osvědčení o pojištění

· osvědčení o silniční technické způsobilosti (v případě vozidel na služby veřejných zakázek)

Technické prohlídky

Vozidla starší 4 let, registrovaná na Kypru se musí podrobit technické kontrole každé dva roky; kontroly jsou zaměřené jak mechanickou bezpečnost vozidla, tak i na úroveň emisí výfukových plynů.

Kontrolní střediska

Zkušební centrum vozidel - Larnaca District

13 Acropoleos Avenue

7101 Aradipou

Tel.: +357 24 813 196

Fax: +357 24 659 714

Zkušební centrum vozidel - Limassol District

Korivou Street

Kampos Polemidion

3112 Limassol

Tel.: +357 25 870 432

Fax: +357 25 305 674

Zkušební centrum vozidel - Nicosia District

Staré Nicosia , Limassol Road

2029 Nicosia

Tel.: +357 22 815 569

Fax: +357 22 354 030

Zkušební centrum vozidel - Paphos District

Mesogi Industrial Area

8061 Mesogi , Paphos

Tel.: +357 26 821 346

Fax: +357 26 946 931

Podrobnější seznam všech zkušebních center vozidel na Kypru je k dispozici ZDE (v řečtině).

Adresa pro další informace

Road Transport Department - Registrar of Motor Vehicles

(Silniční Odbor dopravy - Registr motorových vozidel)

27 Vasileos Pavlou

2412 Nicosia

Tel.: +357 22 807 000

Fax : +357 22 354 030

e - mail: roadtransport@rtd.mcw.gov.cy

Internet: http://www.mcw.gov.cy

Internetový magazín Žena v autě vydává vydavatelství Srdce Evropy s.r.o., Bořivojova 17, Praha 3, Tel. : +420 222 726 364 | Napište nám | Redakce | Cookies | Ochrana osobních údajů © 2018