Mezinárodní celní úmluvy pro vozidla

Kyperská vláda je smluvní stranou následujících dohod:

Celní úmluva o dočasném dovozu soukromých silničních vozidel (New York, 1954);

Celní úmluva o dočasném dovozu obchodních silničních vozidel (Ženeva, 1956);

Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží v rámci karnetů TIR (Ženeva 1959 a 1975).

Úmluva o dočasném použití (Istanbul, 1990)

Ustanovení následující úmluvy byla rozšířena i na Kypr před udělením nezávislosti:

Celní úmluva o dočasném dovozu lodí a letadel pro soukromé použití (Ženeva, 1956).

Dokumenty pro dočasný dovoz vozidel

Dovoz bez dokumentu

Všechna dočasně dovezená vozidla musí být deklarována na nejbližší celnici do 24 hodin v den příjezdu, za tímto účelem je třeba vyplnit celní formulář C.104. Kopie formuláře musí být po celou dobu k dispozici ve vozidle a musí být na vyžádání předložena policii nebo zástupci celních orgánů.

Určité typy vozidel (džípy, vozidla s pohonem všech 4 kol, motocykly nad 600 ccm, kabriolety, nebo vozidla typu kupé, atd.) jsou předmětem spotřební daně, a to i v případě dočasného dovozu. Další podrobnosti jsou k dispozici na adrese:

The Director

Department of Customs and Excise

(Odbor cel a spotřebních daní)

1440 Nikósie

Tel.: +357 22 60 1713

Fax: +357 22 40 7541

e-mail: headquarters@customs.mof.gov.cy

Informační služba "Dočasný dovoz"

Nicosia Customs House

Tel: +357 2240 7526/7591/7525/7538

Dovoz s dokumentem

Při příjezdu do země musí být vyplněn Formulář C.104.

Délka pobytu

Pro dočasný dovoz je maximální stanovená doba stanovena na 6 měsíců během období 12 měsíců.

Pronajatá vozidla a ostatní vozidla neřízená vlastníkem

Najatá vozidla

Dovozce najatého vozidla musí být držitelem dokladu o registraci vozidla a písemného souhlasu autopůjčovny.

Vozidla neřízená majitelem

Dovozce vozidla patřícího třetí osobě, musí být držitelem dokladu o registraci vozidla a dopisem povolení podepsaným vlastníkem vozidla a potvrzeným řádným orgánem.

Karavany, obytné vozy a přívěsy

Soupis obsahu karavanu nebo obytného automobilu je v režimu dočasného dovozu požadován.

Maximální délka jízdní soupravy vozidlo + karavan: 12 m

Telefony a cb rádia

Mobilní telefony a telefonování ve vozidle

Mobilní telefony sítě GSM mohou být dováženy a používány na Kypru.

Stávající sítě: GSM (900/1800 MHz) poskytují operátoři MTN Cyprus Ltd. a Cytamobile-Vodafone. 3G síť je poskytována operátorem MTN Cyprus Ltd. a je k dispozici pouze ve velkých městech, jako je Nikósie, Limassol, Larnaka, atd.

Používání mobilního telefonu za jízdy je přísně zakázáno.

CB rádia

CB rádia mohou být dovážena pouze s povolením ministerstva spojů.

Adresa pro další informace

Department of Electronic Communications

(Oddělení elektronických komunikací)

286 Strovolos Av.

2048 Strovolos

P.O. Box 24647

1302 Nikósie

Tel.: +357 22 814 854

e-mail: info.dec@mcw.gov.cy

Lodě

Kapitán výletní lodě má povinnost podat zprávu o příjezdu do přístavu vstupu (Limassol, Larnaka, Latsi nebo Paphos) a předložit zde lodní deník (informace o místě registrace), stejně jako pasy všech členů posádky.

Celní orgány obvykle vstoupí na palubu plavidla za účelem dokončení celních formalit, ihned po jeho příjezdu. Plavidla, která připlují do soukromého přístavu nebo mimo úřední hodiny jsou zpoplatněny dozorčím a/ nebo přesčasovými poplatky.

Plavidlo lze dovážet do režimu dočasného použití bez nutnosti úhrady cla a daně na dobu až šesti měsíců. Za tímto účelem je dovozci vydán celní formulář C.104. Po uplynutí této lhůty musí být plavidlo znovu vyvezeno, nebo, pokud o to požádá dovozce, ponecháno v přístavu za účelem zimního vyřazení z provozu. Aby bylo možné ukončit zimní vyřazení z provozu a plavidlo znovu použít v rámci režimu dočasného použití, musí dovozce prokázat, že je stále osobou usazenou v zahraničí.

Pojištění vozidel

Minimální požadavky pro obyvatele

Pojištění třetí stranou (povinné ručení) je povinné na Kypru.

Minimální omezení odpovědnosti jsou:

- Škody na zdraví: 33,540,000 EUR

- Škody na majetku: 1,120,000 EUR

Minimální požadavky pro návštěvníky

Pojištění třetí stranou (povinné ručení) je povinné.

Uznávané zahraniční pojištění

Řidiči vozidel, registrovaných v běžném režimu v následujících zemích, nejsou povinni předložit zelenou kartu při jízdě na komunikacích na Kypru. Národní pojištění je dostačující pro jejich krytí minimálních zákonných požadavků na Kypru:


Andorra

Gibraltar   

Norsko

Rakousko

Řecko

Polsko

Belgie

Maďarsko

Portugalsko

Bulharsko

Island

Rumunsko

Normanské ostrovy

Irsko

San Marino

Chorvatsko

Itálie

Srbsko

Kypr

Lotyšsko

Slovensko

Česká republika

Lichtenštejnsko

Slovinsko

Dánsko

Litva

Španělsko

Estonsko

Lucembursko

Švédsko

Finsko

Malta 

Švýcarsko

Francie

Monako

Velká Británie (vč. ostrova Man)

Německo

Nizozemsko

Vatikán

Nicméně, řidiči vozidel registrovaných v následujících zemích jsou povinni předložit platnou zelenou kartu:


Albánie

Izrael

Rusko

Bělorusko

Makedonie (FYROM)

Tunisko

Bosna a Hercegovina

Moldavsko

Turecko

Irán

Maroko

Ukrajina

Černá Hora

Krátkodobé pojištění

Návštěvníci, kteří přijedou bez platné zelené karty nebo pojištění platného pro Kypr jsou povinni získat pojištění při příjezdu v přístavech Limassol a Larnaka. Pojistné se liší v závislosti na velikosti motoru vozidla a jeho hodnotě. Autoklub CAA může návštěvníkům zajistit cenovou nabídku na cenu pojištění pro zahraniční motoristy.

Adresa pro více informací

Motor Insurers’ Fund

(Fond pojistitelů motorových vozidel)

23 Zenon Sozos Street

Nikósie 1075

Tel.: +357 22 763 913

Fax: +357 22 761 007

e-mail: mif@cytanet.com.cy

Osvědčení o registraci vozidla, rz/mpz

Uznávaná národní osvědčení o registraci vozidla

Návštěvníci dočasně dovážející vozidla registrovaného v jakékoliv zemi musí být držiteli platného osvědčení o národní registraci.

Uznávaná mezinárodní osvědčení o registraci vozidla

Mezinárodní osvědčení pro motorová vozidla je uznáváno.

Řidičské průkazy

Uznávané řidičské průkazy návštěvníků

Veškeré národní řidičské průkazy jsou na Kypru uznávané. Řidičské průkazy vydané v zemích EU jsou přijímané a platné až do data uplynutí jejich platnosti. Řidičské průkazy vydané v jiných zemích jsou platné pouze po dobu maximálně 6-ti měsíců.

Mezinárodní řidičské průkazy

Mezinárodní řidičské průkazy (dle Úmluvy z roku 1949) jsou uznávané.

Dočasná povolení pro návštěvníky

---

Silniční daně pro turisty

Návštěvník může dovézt vozidlo na dobu nejvýše 6-ti měsíců bez nutnosti platit silniční daň. Nicméně, vozidlo musí být doprovázeno dokladem o zahraniční registraci znázorňujícím, že silniční daň v zemi původu vozidla byla zaplacena.

Registrace dočasně dovezených vozidel

---

Ztráta vozidla

Je-li dočasně dovezené vozidlo zničeno při nehodě, musí buď být zpětně vyvezeno, nebo se jej majitel musí vzdát ve prospěch celních orgánů. Autoklub CAA může být nápomocen s formalitami

Dovozní předpisy

Dovozní povolení

Dovozce musí mít povolení k pobytu.

Následující vozidla mohou být dovážena:

- Osobní automobily do stáří 5-ti let

- Lehká nákladní vozidla do stáří 4 let

Shodnost s technickými požadavky

Vozidlo musí být v dobrém stavu.

Clo

Všeobecné celní sazby

Vozidla dovážená ze zemí EU

Neexistuje žádné vlastní clo na dovoz ze zemí EU, nicméně platí zde určité podmínky - podrobnosti jsou k dispozici na internetových stránkách:

http://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/ced07_en/ced07_en?OpenDocument

Následující dokumentace, prokazující původ vozidla - EU, je nutná:

- Pro nové vozidlo: Certifikát T2L nebo T2LF (mohou být získány z celního oddělení v zemi původu nebo ze servisu/ od výrobce)

- Pro ojeté vozidlo: osvědčení o původní registraci (plus registrační značky vozidla)

Vozidla dovážená ze třetích zemí

Celní sazba


jízdní kolo

14%

motocykl

- do 250 ccm

- 250 ccm a více


8%
6% 

osobní automobil, obytný automobil

10%

minibus pro 10 a více osob

- spalovací motor

. do 2800 ccm

. 2800 cc, nebo nad

- vznětový motor

. do 2500 ccm

. 2500 cc, nebo nad

10%

16

10
16

plachetnice, motorový člun

- námořní

- jiné

osvobozeno
1.7 - 2.7%

přívěs, karavan

2.7%

Motorová vozidla dovezená na Kypr ze třetí země, a to buď zbrusu nová nebo použitá, jsou také předmětem DPH. Některé kategorie vozidel jsou také předmětem spotřební daně.

Následující dokumenty jsou potřeba:

- dovozní celní prohlášení (SAD forma)

- doklad o nákupu

- konosament, letecký nákladní list nebo potvrzení o úhradě přepravného

- pojistná smlouva

- doklad o objemu motoru vozidla (není-li uveden na faktuře)

Po zaplacení všech poplatků a daní, bude vydá celní úřad dovozci formulář C.72A, vozidlo je následně možné registrovat k platně silniční daně.

Adresa pro další informace

 

Department of Customs and Excise

(Odbor cel a spotřebních daní)

Ředitelství cel

1440 Nikósie

Tel.: +357 22 60 1713

Fax: +357 22 30 2031

e-mail: headquarters@customs.mof.gov.cy

Informační služba - sekce "Osvobození od spotřební daně"

Tel.: +357 2260 1657/1658

Dph a ostatní daně

DPH

DPH je vybírána ve výši 19%.

Dodatečné poplatky

Spotřební daň se vypočítá na základě objemu motoru vozidla, emisí CO2, stáří vozidla, počtu ujetých kilometrů, celkového stavu, atd. Tabulka je k dispozici na internetových stránkách oddělení cel a spotřebních daní (ZDE).

Další informace jsou k dispozici na adrese:

www.mof.gov.cy

nebo na adrese:

Customs Headquarters

(Ředitelství cel)

1440 Nikósie

tel.:. +357 22 601 679, 22 601 652

e-mail: headquarters@customs.mof.gov.cy

Změna bydliště, přechodné bydliště

Změna bydliště

Osoby, které převádí své bydliště na Kypr, mohou dovážet své předměty určené pro domácnost a nábytek bezcelně.

Převod bydliště z jiného státu EU

Předměty osobního vlastnictví, včetně vozidel, mohou být bezcelně dovezené soukromými osobami do 12-ti měsíců od příjezdu. Koncese se vztahuje na jedno vozidlo na osobu, přičemž tato osoba musí mít řidičský průkaz. Dovozce musí předložit doklad o svém předchozím nepřetržitém bydlišti po dobu 12-ti měsíců, v jiné zemi EU, a musí také uvést důkaz o svém úmyslu usadit se trvale na Kypru.

Vozidlo musí být v místě předchozího bydliště používáno nejméně 6 měsíců. Celní poplatky a daně, musí být zaplacené v zemi bývalého bydliště.

Vozidlo nesmí být prodáno, pronajato nebo jinak odstraněno bez souhlasu ředitele celní správy.

Převod bydliště ze zemí mimo EU

Osoby, které převádí své bydliště na Kypr ze třetí země (země mimo EU) mohou dovážet svůj osobní majetek, bez celně a bez daně v případě, že předměty byly v jejich vlastnictví a užívání v místě jejich předchozího bydliště po dobu nejméně 6 měsíců před odjezdem na Kypr a jsou určené pro osobní potřebu. Jejich dovoz se musí uskutečnit mezi 6-ti měsíci před nebo 12-ti měsíců po převodu bydliště. Koncese se vztahuje na jedno vozidlo na osobu, přičemž tato osoba musí mít řidičský průkaz

Dovozce musí předložit doklad o svém předchozím nepřetržitém bydlišti po dobu 12-ti měsíců mimo EU. Předměty osobního vlastnictví, na jejichž dovoz je poskytnuta úleva, nesmí být prodávány, zapůjčeny, pronajaty nebo převedeny na jiného majitele během 12-ti měsíců, následujících po dovozu, pokud ovšem není se souhlasem vedení celní správy, uhrazeno dovozní clo.

Přechodné bydliště

Osoby s přechodným pobytem na Kypru mohou bezcelně dovážet vozidlo, ale v případě že opouští Kypr, musí své vozidlo uložit v celním skladu.

Internetový magazín Žena v autě vydává vydavatelství Srdce Evropy s.r.o., Bořivojova 17, Praha 3, Tel. : +420 222 726 364 | Napište nám | Redakce | Cookies | Ochrana osobních údajů © 2018