Nákup a prodej vozidel

Cizí státní příslušníci mohou na Kypru koupit vozidlo, ale musí předložit doklad o zaplacení silniční daně a pojistného krytí před vozidla jako svého majetku.

Vrácení dph při vývozu

Při nákupu nových předmětů pro vývoz je možné získat zpět zaplacenou DPH. Návštěvník musí celním orgánům na odjezdu předložit zboží a fakturu.Výše DPH je připsána na návštěvníkovu kreditní kartu, nebo zaslána na jeho adresu v zahraničí.

Minimální kupní částka na faktuře pro nárokování navrácení DPH je 50 EUR. Zboží musí být vyvezeno do 3 měsíců od jeho zakoupení.

Komerční přeprava osob a nákladní doprav

Osobní přeprava

Kypr uzavřel dvoustranné dohody o silniční dopravě s následujícími zeměmi:


Arménie

Německo

Polsko

Rakousko

Řecko

Rumunsko

Bělorusko

Maďarsko

Rusko

Belgie

Itálie

Srbsko

Bulharsko

Jordánsko

Slovensko

Česká republika

Lotyšsko

Španělsko

Dánsko

Litva

Švédsko

Estonsko

Černá Hora

Velká Británie

Francie

Nizozemsko

Tyto dohody povolují dovoz vozidel pod na podkladu AIT / FIA „carnet de passages en douane“ nebo karnetu TIR. Pokud neexistuje žádná dvoustranná dohoda, přeprava cestujících z nebo v tranzitu přes Kypr podléhá povolení, které lze získat v každém přístavu na Kypru.

Přeprava zboží

Kypr je smluvní stranou Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží v rámci karnetů TIR (Ženeva 1959 a 1975).

Kypr uzavřel dvoustranné dohody o obchodní přepravě zboží se zeměmi uvedenými v odstavci "Osobní doprava" výše.

Adresa pro více informací

Department of Road Transport

(Odbor silniční dopravy)

Vasileos Pavlou 27

2412 Egkomi

Tel.: +357 22 807 000

Fax: +357 22 354 030

email: roadtransport@rtd.mcw.gov.cy

Internet: http://www.mcw.gov.cy

Internetový magazín Žena v autě vydává vydavatelství Srdce Evropy s.r.o., Bořivojova 17, Praha 3, Tel. : +420 222 726 364 | Napište nám | Redakce | Cookies | Ochrana osobních údajů © 2018