Pravidla silničního provozu

Pravidla na silnicích

Jízda na levé straně; předjíždění vpravo.

Předjíždění a míjení

Předjíždění po pravé straně, s výjimkou, kdy vozidlo, které mají být předjížděno, naznačuje záměr odbočovat doprava.

Přednosti

Na křižovatkách, které nejsou upravené dopravním značením, musí dát řidiči přednost v jízdě vozidlům přicházející zprava.

Výstražná znamení

Zbytečné používání klaksonu je zakázáno. Je také zakázáno používat klakson mezi 22.00 a 06.00 hodinou a v blízkosti nemocnic.

Omezení rozměrů a hmotnosti vozidel

Povolené rozměry a hmotnost vozidel

Výška: 4 m

Šířka: 2,5 m

Délka

· osobní automobil + karavan: 12 m

· autokar: 12m

· ostatní kombinace vozidel: 16,5 m

· jízdní souprava: 18,35 m

Maximální celková hmotnost: 40 tun

Návštěvníci, kteří chtějí dovážet na Kypr vozidlo, které přesahuje výše uvedené rozměry a hmotnost by se měli předem obrátit na ministerstvo vnitra a získat zvláštní povolení.

Jedním motorovým vozidlem může být tažen pouze jeden přívěs.

Maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nesmí překročit celkovou hmotnost naloženého tažného vozidla.

Každý přívěs nad 750 kg musí být vybaven účinným brzdovým systémem.

Rychlostní limity

Obecné rychlostní limity


Typ komunikace

Rychlostní limit v km/h

Dálnice

100 max.

65 min.

Státní silnice

80

Venkovské silnice

65

Zastavěné oblasti

50

Speciální rychlostní limity

V některých oblastech jsou uložené určité rychlostní limity. Na dálnicích je minimální rychlost stanovena na 65 km/ hod.

Maximální rychlost pro těžká nákladní vozidla na dálnicích je 80 km/ hod.

Antiradary

Použití radarových detektorů je zakázáno. Pokud jsou detektory součástí navigačního družicového systému musí být deaktivovány.

Alkohol / drogy v krvi

Zákonný limit

 

Maximální limit alkoholu v krvi je 0,05%.

 

Test

Policie je oprávněna provádět namátkové dechové zkoušky. Osoby, podezřelé z řízení pod vlivem alkoholu mohou být podrobeny testu krve.

Pokuty

Pokuty placené na místě

Příslušníci kyperské policie jsou zmocněni ukládat pokuty na místě v případech porušení dopravních předpisů.

Platba dopravních pokut

Dopravní pokuty se nehradí na místě.

Pokuty lze platit on-line prostřednictvím následujících internetových stránek:

http://www.police.gov.cy

http://www.jccsmart.com

nebo šekem v bance (osoby, které mají místní bankovní účet).

Minimální a maximální pokuty


Překročení rychlostního limitu

30% nad limit: 1 EUR za km/ h, až 2 trestné body

31-50% nad limit: 2 EUR za km/ h, 2 až 4 trestné body

51-75% nad limit: 3 EUR za km/ h, 3 až 6 trestných bodů

více než 75% nad limit: pokuta stanovená soudem, 3 až 6 trestných bodů

Řízení pod vlivem alkoholu

min. = pokuta ve výši 100 EUR a 2 trestné body

vyšší = až 6 trestných bodů + pokuta a pozastavení licence stanovené soudem

Parkovací přestupky

pokuta: 85 EUR

Nezapnutý bezpečnostní pás (řidič nebo spolujezdec)

2 až 4 body

pokuta: 85 EUR

Používání mobilního telefonu za jízdy

2 až 4 body

pokuta: 85 EUR

Způsobení smrti/ nebezpečná jízda

5 až 10 trestných bodů

pokuta a pozastavení licence stanovené soudem

Neopatrná/ nebezpečná jízda

3 až 6 trestných bodů

pokuta a pozastavení licence stanovené soudem

Nerespektování semaforu

2 až 4 body

pokuta: 85 EUR

Osvětlení - trestné činy týkající se osvětlení motorových vozidel

pokuta: 25 EUR

Chybějící reflexní výstražný trojúhelník

pokuta: 20 EUR

Nedání přednosti chodcům na přechodu pro chodce

pokuta: 85 EUR

Stravování / pití za jízdy

pokuta: 85 EUR

Kouření v autě s osobou mladší 16-ti let ve vozidle

pokuta: 85 EUR

Porušení povinnosti nosit helmu

1 až 4 body

pokuta: 85 EUR

Zabavení vozidla

---

Bodový systém

Na Kypru je v platnosti systém trestných bodů za dopravní přestupky. Pokud celkový počet bodů dosáhne 12-ti, je řidiči pozastaven řidičský průkaz. Body zůstávají v platnosti po dobu 3 let.

Pravidla parkování

Speciální pravidla pro parkování

Parkování předpisy odpovídají mezinárodní praxi.

V místech, označených dvojitou žlutou čarou malovanou paralelně k obrubníku, je parkování a čekání za všech okolností zakázáno. Pokud je žlutá čára jednoduchá, nakládka a vykládka je v těchto místech povolena, ale parkování je zakázáno.

Vozidlo, zaparkované na dálnici během období mezi půl hodinou po západu slunce a půl hodinou před východem slunce, musí mít zapnuté alespoň jedno bílé světlo v přední části a jedno červené světlo vzadu. Toto nařízení se nevztahuje na vozidla, zaparkovaná na oficiálních parkovacích místech.

Parkovací místa (obecní a soukromá) a garáže jsou k dispozici; placená parkovací místa na ulici se nachází v městských centrech. Parkování je obvykle zdarma v sobotu odpoledne, v neděli a o svátcích.

Výkon parkovacích předpisů

Za parkovací přestupky může být uložena pokuta na místě ve výši 85 EUR. Policie nemá k dispozici botičky, případně není zplnomocněná špatně zaparkované vozidlo odtáhnout.

Parkovací místa pro zdravotně postižené motoristy

K dispozici jsou vyhrazená parkovací místa pro osoby se zdravotním postižením, která jsou vyznačena příslušnou značkou. Tato parkovací místa mohou být také použita zahraničními zdravotně postiženými motoristy za předpokladu, že jsou držiteli modrého znaku (standardizované parkovací povolení Evropského Společenství pro osoby se zdravotním postižením), který poskytuje parkovací nároky držitelům průkazů ve všech vyhovujících evropských zemích.

Evropský Modrý znak pro parkování na vyhrazených místech pro osoby se zdravotním postižením se na Kypru běžně používá a je zde uznáván. Orgán, odpovědný za vydávání Modrého znaku, je Služba pro péči a rehabilitaci osob se zdravotním postižením, která je součástí Ministerstva práce a sociálního pojištění

tel. +357 22 406 406

email: info@dsid.mlsi.gov.cy

Vozidla, označená znakem pro tělesně postižené motoristy mohou parkovat v ulicích s parkovacími automaty volně a bez časového omezení. Současně mohou parkovat v ulicích s jednoduchými nebo dvojitými žlutými čarami po dobu 3 hodin, za předpokladu, že je tato možnost uvedena na doplňkovém dopravním značení.

Světelné a dopravní značení

Semafory

Na Kypru je používán systém tříbarevného semaforu.

Dopravní značení

Dopravní značky a ukazatele jsou v souladu s podmínkami stanovenými v protokolu o dopravních značkách a signálech (Ženeva, 1949). Jsou v řečtině a angličtině. STOP značka je osmiboká.

Vodorovné dopravní značení

Žluté čáry podél okraje silnice označují omezení parkování. Bílé čáry oddělují pruhy provozu.

Autobusové pruhy jsou někdy namalované červeně.

Železniční přejezdy

Na Kypru nejsou žádné železniční tratě.

Povinné vybavení

Návštěvníci a obyvatelé

Bezpečnostní pásy a dětské zádržné systémy

Používání bezpečnostních pásů je povinné na předních i zadních sedadlech automobilů.

Děti do pěti let nesmí být za žádných okolností přepravovaný na předním sedadle vozidla. Děti od 5-ti do 10-ti let mohou být přepravovány na předním sedadle, pokud je vybaveno vhodným dětským bezpečnostním pásem.

Helmy pro cyklisty

Řidič i spolujezdec, jedoucí na motocyklu, musí nosit helmu.

Světla

Všechna vozidla musí být vybavena světly v souladu s minimálními požadavky úmluvy z roku 1949 o provozu na pozemních komunikacích.

Světla musí být použita v období mezi půl hodinou po západu slunce a půl hodinou před východem slunce. Bodová světla jsou zakázána, ale mlhovky mohou být v případě potřeby použity.

Výstražný trojúhelník

Každé motorové vozidlo pohybující se po kyperských komunikacích, bez ohledu na zemi registrace, musí být vybaveno dvěma výstražnými trojúhelníky.

Hasicí přístroj

Hasicí přístroj není povinný na palubě osobního automobilu, ale doporučuje se.

Lékárnička

Lékárnička není povinná na palubě osobního automobilu, ale doporučuje se.

Pneumatiky a hloubka dezénu

Minimální hloubka dezénu pneumatik je 1 mm.

Ostatní

Reflexní vesta není povinná na palubě osobního vozidla.

Návštěvníci

---

Obyvatelé

---

Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy

Nejsou v platnosti žádné předpisy, týkající se používání zimních pneumatik nebo sněhových řetězů na horských silnicích v zimě.

Jízdní kola

Registrační formality

---

Pojištění

---

Cyklopruhy

Existuje několik cyklostezek ve městech Limassol, Larnaca, Paralimni a Paphos, stejně jako cyklotrasy na poloostrově Akamas a v pohoří Troodos. Itinerář pro cyklistické výlety lze stáhnout z internetových stránek společnosti „Cyprus Tourism Organisation“, viz. http://www.visitcyprus.com/wps/portal.

Povinné vybavení

Pro jízdu v noci musí být jízdní kola vybavena bílým světlem na přední straně a červeným světlem na zadní straně. Cyklisté musí být označení fluorescenčním páskem.

Bezpečnostní helma

Ochranná helma není povinná.

Speciální právní úprava

Další informace jsou k dispozici prostřednictvím:

Cyprus Cycling

(Kypr na kole)

P.O. Box 1687

2406 Nikósie

Tel. +357 22 44 98 70

Fax: +357 22 44 98 71

e-mail: ccf@cytanet.com.cy

Internet: http://www.cypruscycling.com

Dopravní nehody

Hlášení o nehodě

Při nehodě, kdy je způsobena pouze materiální škoda, je dostačující vyplnění protokolu o nehodě. Policie musí být volána k nehodám, při kterých došlo ke zranění, nebo v případě nesouhlasu jednoho z řidičů a je tak nutný oficiální protokol.

Řidiči jsou povinni hlásit nehodu své pojišťovně a společnosti MIF, viz níže.

Čísla tísňových linek

Ambulance: 199, 112

Hasiči: 199, 112

Policie: 199, 112

Pojistné formality

 

Řidiči jsou povinni hlásit nehodu své pojišťovně a společnosti MIF:

MIF

23 Zenon Sozos Street

Nikósie 1075

e-mail: mif@cytanet.com.cy

tel.: +357 22 763913

http://www.mif.org.cy

Internetový magazín Žena v autě vydává vydavatelství Srdce Evropy s.r.o., Bořivojova 17, Praha 3, Tel. : +420 222 726 364 | Napište nám | Redakce | Cookies | Ochrana osobních údajů © 2018