foto Žena v autě.cz

Agresivita za volantem: jak to vidí Češky

11. 6. 2024

Čeho se Češky při řízení nejvíce obávají a do jaké míry jsou schopny na agresivitu při řízení reagovat? Jak chování na silnicích kultivovat? Náš magazín se v průzkumu zeptal 809 žen-řidiček na to, jak vnímají agresivní chování na českých silnicích.

Nejčastější obavy při řízení u žen

ZvA-vysledky-pruzkumu-100624-01
Foto: Graf z průzkumu Žena v autě.cz

Největší obavu při řízení auta mají ženy-řidičky ze tří situací: z agresivních řidičů, tzv. „pirátů silnic“ (26 %), z nehody (25 %) a ze střetu se zvířetem (21 %).

Každá devátá řidička se obává řízení auta za snížené viditelnosti (11 %), každá dvanáctá má při řízení obavu ze smyku (8 %).

Průzkum ukázal zajímavá data u otázky, která věková skupina žen-řidiček má z pirátů silnic největší obavy.

Pirátů silnic se totiž nejvíce obávají ženy ve věku 55 a více let (70 % žen-řidiček). U mladších řidiček je to méně: 43 % do věku 34 let, 34 % do věku 44 let, 50 % do věku 54 let.

Devět z deseti řidiček se setká s agresí na silnici

Devět z deseti žen-řidiček se velmi často setkává s agresivním chováním na silnicích ze strany druhých (89 %). Ženy-řidičky jsou přesvědčeny o tom, že výskyt agresivity na českých silnicích stoupá (81 %) a považují ji za vážný problém (92 %).

Čtvrtina respondentek vnímá agresivitu na silnicích prakticky denně (23 %) a téměř polovina se s agresivním chováním setká minimálně jednou za týden (46 %).

Co ženy-řidičky vnímají za projev agresivity

ZvA-vysledky-pruzkumu-100624-02
Foto: Graf z průzkumu Žena v autě.cz

Za příklad agresivního chování ze strany druhých v silničním provozu spatřují ženy-řidičky nejčastěji vybržďování (17 %), jízdu těsně za jiným vozidlem (15 %) a fyzické napadení (13 %).

Poměrně rovnoměrně ženy-řidičky za příklad agresivního chování uvádějí tzv. myškování (12 %), neslušná gesta (10 %), nedovolené předjíždění zprava (9 %), používání klaksonu (9 %) nebo bezdůvodně pomalou jízdu tam, kde nelze předjíždět (6 %).

Většina žen agresivitu za volantem neoplácí

Drtivá většina žen-řidiček o sobě prohlásila, že se nechová vůči ostatním účastníkům provozu agresivně (87 %). 

ZvA-vysledky-pruzkumu-100624-03
Foto: Graf z průzkumu Žena v autě.cz

Jen každá desátá žena-řidička o sobě prohlásila, že se někdy za volantem chová agresivně (11 %).

Jako nejčastější příklad svého chování ženy za volantem uvedly: nedovolené používání klaksonu nebo dálkových světel (27 %), jízdu těsně před vpředu jedoucím autem (24 %), neslušná gesta a slovní urážky (16 %) a předjíždění zprava v místech, kde to není dovoleno (13 %).

Když se řidičky setkají s agresivním chováním ostatních účastníků provozu, pouze třetina z nich na agresivitu reaguje agresivně (27 %).

Pokud ženy-řidičky na takové chování reagují, pak nejčastěji agresora „vytroubí“ nebo „vyblikají“ dálkovými světly (45 %), slovně ho urazí nebo neslušně gestikulují (22 %) nebo se nalepí těsně za jeho auto, aby ho znervóznily (10 %).

Jak na piráty silnic podle žen

V otázce opatření vůči agresivním řidičům se ženy-řidičky přiklánějí ke čtyřem řešením. Nejčastěji jsou pro přísné sankce (32 %). Jako druhé opatření preferují seznamovat budoucí řidiče s riziky agresivní jízdy už v autoškole (29 %).

Třetím nejčastějším návrhem uváděným ženami-řidičkami je povinnost absolvovat specializovaný dopravně psychologický terapeutický program s následným psychologickým vyšetřením řidiče (21 %).

Čtvrtým opatřením, které má být vůči agresivním řidičům přijato, jsou podle žen-řidiček preventivní kampaně zaměřené na nebezpečnost agresivity za volantem.

Jaká opatření vůči agresorům by měla být přijata? 

ZvA-vysledky-pruzkumu-100624-04
Foto: Graf z průzkumu Žena v autě.cz

Veřejně prospěšné práce (29 %), dlouhodobý zákaz řízení (29 %) a vysoké pokuty dosahující násobků ročního příjmu (22 %): tyto tři sankce ženy-řidičky nejčastěji navrhují jako nejefektivnější opatření vůči agresivním řidičům.

Na otázku, jak podpořit slušné chování na silnicích, se ženy-řidičky nejčastěji přikláněly ke školní dopravní výchově (29 %), výchově pomocí vzorů přímo v rodině (28 %), preventivním kampaním (17 %) a zapojení společensky uznávaných osobností (11 %).

Ženy se na silnicích chovají zodpovědněji než muži. Častěji si připouštějí možné dlouhodobé následky případné dopravní nehody. „Ženy mají velký potenciál ovlivnit své mužské protějšky, aby se na silnicích chovali zodpovědněji, bezpečněji.

V jejich zapojení do preventivních kampaní a povzbuzení, aby pozitivně působily na své partnery, vidím velký, doposud však nevyužívaný potenciál, jak učinit naše silnice bezpečnější a jak zlepšit vzájemné chování účastníků silničního provozu,“ dodává Roman Budský z Platformy VIZE 0.

Partnerem a odborným poradcem průzkumu byla Platforma VIZE 0.

Sdílet článek:

Internetový magazín Žena v autě vydává vydavatelství Srdce Evropy s.r.o., Bořivojova 17, Praha 3, Tel. : +420 222 726 364 | Napište nám | Redakce | Cookies | Ochrana osobních údajů © 2018